Печери in Величка

Величка (соляна копальня)

Рейтинги
8.8/10

Королівська соляна шахта «Величко»

Історичний екскурс

Важко перебільшити значення солі в житті людей. Недаремно в давні часи слов’яни називали сіль “найбільшою дорогоцінністю”. Це було пов’язано не тільки із смаковими та поживними якостями цього мінералу, а, в першу чергу, з його консервуючими можливостями. Хто мав сіль, той забезпечував тривале збереження продуктів і отримував переваги в боротьбі за існування. Археологічні дослідження території Велички (8 км від сучасного Кракова) показали, що виварювання розсолу, який черпали із соляних джерел, застосовували тут уже в IV тис. до н.е.

Пізніше почали будувати розсільні колодязі (вертикальні виробки, які розкривали горизонт солоних вод). Імовірно, під час таких робіт гірники почали натрапляти на поклади кристалічної солі, що й започаткувало підземну розробку родовища. Поклади велицької солі почали експлуатувати у 80-х роках XIII ст. Тут був розташований великий центр солеваріння, що мав назву Magnum Sal – Велика сіль (звідси й назва «Величка»). Вигідні гірничо-геологічні умови, простий доступ до соляних покладів привели до швидкого розвитку шахти й виникнення поселення гірників, якому в 1290 р. були даровані права міста. Шахта була власністю польських королів і давала на той час більше 30% надходжень у державну казну. У 1368 р. король Казимир Великий затвердив «Гірничий статут», який урегульовував правові питання організації та управління Краківськими копальнями солі (разом з «Величкою» в підприємство входила шахта в Бохні). Згідно із статутом, була встановлена адміністраційна ієрархія, окреслені компетенція й права гірників та чиновників-контролерів. Визначалися також річні обсяги видобутку й правила торгівлі. Від імені короля шахтою керував соляний пристав (т.з. «жупник»). «Гірничий статут» був одним з перших в Європі гірничих привілеїв, який звільняв гірників від феодальної залежності, закладав підвалини нових відносин у господарстві та суспільстві. У XIV ст. у Велицькій шахті було близько 60 солекопів-стольників, які мали свої ділянки розробок і спадкоємні права на гірничу діяльність. Вони наймали гірників, організовували підземні роботи (часом працювали й самі), а видобуток продавали королівському приставу за фіксованою ціною. У кожному стволі був штейгер, який керував підземними роботами, відповідав за технічний стан машин і безпеку виробок.

У XIV ст. у «Величці», окрім першого («Горишівського»), діяли ще чотири стволи: «Регіс», «Свадковський», «Свєнтославський» і «Водяна гора». Останній слугував для підйому розсолу, оскільки, поряд з механічними способами видобутку, застосовували також водне розчинення солі й транспортування розсолу.

Наприкінці XV ст. король, маючи великі борги перед багатими міщанами, віддав їм у заставу Краківські копальні. У результаті хижацького господарювання тимчасових правителів Велицька шахта була розорена й спустошена. У 1507 р. копальню викупив із застави Ян Бонер і з часом повернув їй колишнє значення.

До XVI ст. гірничі роботи були сезонні (з осені до весни), потім видобуток вели безперервно. За свідченнями відомих відвідувачів копальні (папський нунцій Ф. Руджері, літератор Х. Шедель, венеціанський посланник Х. Ліппомано), у XVI ст. на шахті постійнопрацювали 1000-1500 гірників, а річний видобуток солі сягав до 7-8 тис. т. У цей час у «Величці» було збудовано три нових стволи: «Бонер», «Буженін», «Льоїс». Як писав французький дослідник Ле Лабур’єр (1647 р.): «Соляні копальні велицькі не менш знамениті, ніж піраміди єгипетські, але більш корисні. Вони є похвальною пам’яткою працелюбності поляків». Нестача грошей на військові походи змусила короля Стефана Баторія знову передати шахти в оренду. Корисливе господарювання нових хазяїв (П. Прован, С. Любомирський) співпало зі стихійними лихами (епідемії, пожежі), бунтами гірників та жорстоким їх приборканням. Усе це призвело до регресу видобувних робіт. Нове піднесення гірництва у «Величці» розпочалося за часів короля Зигмунда III, який стимулював професійну майстерність гірників, запрошував іноземних спеціалістів для інженерно-технічних робіт. Так, шведський геодезист М. Герман у 1631-1639 рр. виконав відомі плани трьох горизонтів шахти, а також міста Велички. Видобуток у цей період сягав від 20 до 40 тис. т щорічно. Подальший розвиток копальні пов’язаний із передачею правління саксонським підприємцям (1718 р.) і дорученням технічного нагляду талановитому інженеру Я. Борляху (з 1743 р.), який виконав нові плани гірничих робіт, запропонував оригінальні розв’язання технічних проблем, поглибив стволи до третього рівня, ввів новий гірничий статут, сприяв появі в камерах копальні творів мистецтва, які здобули їй всесвітню славу.

У 1772 р., після поділу Польщі, «Величка» відійшла Австрійській імперії. Шахта була належно оцінена, збережена, а в XIX ст. модернізована. З 1867 р. правління копальнею було підпорядковане галиційській владі у Львові. Сіль видобували до 1996 р., але вже в XIX ст. соляна шахта у Величці мала екскурсійні маршрути і була своєрідним музеєм. За сім століть експлуатації тут було видобуто 7,5 млн. м3 солі. Вражаючі гірничі виробки (2040 камер різної величини), гірнича техніка різних часів, твори мистецтва, неповторність підземної архітектури сприяли внесенню у 1978 р. велицької шахти до переліку найбільш цінних об’єктів світової культури ЮНЕСКО.

Геологічна інформація

Велицьке родовище є частиною підкарпатської соленосної зони, яка виникла близько 20 млн. років тому в міоцені. Родовище утворилося у результаті випару міоценського моря в умовах особливо сухого й жаркого клімату. Внаслідок пізніших тектонічних зсувів, пов’язаних з формуванням Карпат, первинні відклади переміщалися, що створило складну й неповторну будову соляного родовища. Характерною його особливістю є те, що воно складається з двох різних частин. Верхня – у вигляді брил і блоків кам’яної солі, розміщених у зелених соляних мулах. У цій частині на невеликих глибинах 50-140 м розміщувалися (сьогодні вже в більшості видобуті) гігантські соляні брили, які сягали об’єму понад 20 тис.м3 (деякі до 100 тис. м3). Внаслідок зеленкуватого кольору кристалів крупнозернистої будови сіль звуть зеленою.

Нижня частина родовища – пластові поклади, які зберегли первинне чергування шарів. Вона сформувалася у вигляді трьох головних складок, круто спадаючих у південному напрямку. Тут залягає дрібнозерниста сіль, яку називають спіновою, разом з якою в підошві родовища залягають шари шурфової солі. Вмісні породи подані мулистими й мулисто-гіпсовими відкладами, які ізолюють родовище від водоносних шарів (четвертинних і юрських). Випадкове порушення гірничими роботами мулового шару, який ізолює поклади, кілька разів приводило в історії шахти до її затоплення водою. Довжина родовища з заходу на схід сягає 10 км, ширина – 0,5-1,5 км, середня потужність – 400 м. Більшість виробок рудника розміщена у верхній частині родовища, де розташовані брили різної величини. Особливі камери були виконані в таких брилах, причому величина камер залежала від розмірів цих соляних блоків. Після відробки брил почали експлуатацію нижніх соляних покладів пластової будови. Окремі реологічні властивості соляного гірського масиву є причиною повільного затискання пустот велицького родовища, що посилює тектонічні рухи, пов’язані з місцевою тектонікою Карпат. Неоднорідна геологічна будова й петрографічний склад викликають мінливість фізико-механічних властивостей солі й сусідніх порід. Неоднорідність гірського масиву впливала на методи видобутку солі.

Розвиток технології

Початок механічного видобутку солі у Величці пов’язаний з традиціями солеваріння, причому в умовах копальні з’явилася можливість мати постійний штучний розчин і не залежати від мінливих природних соляних джерел. Розсіл подавали по стволу «Водяна гора», збагачували дрібною сіллю й виварювали в спеціальних ємкостях. Як паливо використовували дерево, що, з урахуванням великих об’ємів його споживання, створювало постійну проблему забезпечення солеварень паливом. За думкою німецького дослідника історії гірництва К. Бакса, солеварні Європи були головною причиною винищення в період середньовіччя більшої частини безмежних європейських лісів. Тому механічна (т.з. «суха») розробка підземних соляних покладів, яка дозволяла відразу отримувати високоякісну сіль, мала суттєві переваги.

Спершу проходили ствол, який повинен був влучити у велику соляну брилу. Її експлуатація велася зверху вниз. За допомогою дерев’яних або залізних клинів відділяли соляні блоки правильної форми, які потім поділяли на частини й обтісували в циліндри (т.з. «баби»). Останні, незважаючи на велику масу (від 300 до 2000 кг), перекочували й транспортували на поверхню. Спочатку для підіймання використовували коловорот, який рухався мускульною силою рук. На межі XIV й XV століть, під час правління пристава М. Бонера, почали використовувати великі горизонтальні вали, приводом для яких слугували топчійні колеса. У XV ст., за часів пристава Серафима, над стволом Сераф поставили перший кінний привод, що стало переломною подією в розвитку ефективності вертикального транспорту. Використання коней у шахті почали вже в XVI ст., що значно полегшило транспортування солі й розв’язало проблему «вузького місця» в загальній системі видобутку.

Спочатку кожен ствол був окремою шахтою, а гірничі виробки (камери великих розмірів) не поєднували стволи один з одним. З’єднання стволів розпочали в другій половині XV ст., причому до кінця XVII ст. проведення штреків було безсистемним, з суттєвими недоліками планів гірничих робіт (що почасти пояснюється численними змінами власників і організації робіт). Значний внесок в упорядкування мережі виробок вніс Я. Борлях, а пізніше – австрійська адміністрація наприкінці XVIII ст. (зокрема була введена система поздовжніх та поперечних штреків, що оптимізувало горизонтальний транспорт).

Перші три сторіччя шахта здебільшого поширювалась у горизонтальних напрямках, обмежуючись глибиною 60 м. Поодинокі розвідки більш глибокими шурфами в XV ст. започаткували поверхову розробку родовища. У XVII ст. роботи вели вже на трьох горизонтах, на глибині до 210 м.

Проведення виробок і видобуток солі за допомогою виключно ручного гірничого інструменту тривав до XVIII ст. У 1743 р. у Величці були впроваджені вибухові роботи з використанням пороху, які стали масовими з 1772 р. З початку XIX ст. на шахті діяли парові водовідливні машини. З 1876 р. використовували механічні врубові машини. Кількість діючих стволів зросла до 14 (за весь період експлуатації їх було 26).

Експлуатація кожної брили йшла згори вниз, причому могла тривати кілька десятиліть. У результаті розробки виникали камери з великими габаритами неоднакової форми. По контуру камери гірники залишали соляний шар, який створював своєрідну підтримуючу оболонку й запобігав обрушенню гірських порід. Крім того, стійкість камер забезпечувалася за допомогою дерев’яних стояків або кострів (з XIV ст.), а також соляних ціликів у вигляді опорних стовпів (з XV ст.). У деяких камерах («Михаловіце», «Дроздовіце», «Й. Пілсудського» та ін.) застосовували складні просторові дерев’яні конструкції, які й зараз викликають захоплення в гірничих будівельників і численних відвідувачів копальні. Разом з розробкою соляної брили велися підземні пошукові роботи за допомогою горизонтальних штреків, які споруджували в різних напрямках. Таким чином навколо ствола створювалася складна система виробок на кількох горизонтах. Для підтримання пошукових та транспортних виробок використовували зазвичай різні конструкції дерев’яного рамного кріплення.

Найвідоміші виробки велицької копальні

Після закінчення розробки в 1996 р. персонал шахти був переорієнтований на створення туристичних підземних трас, відновлення старих виробок і камер, забезпечення їх стійкості й безпеки, реставрацію давніх гірничих машин і обладнання. Зараз надходження від туризму багаторазово перевищують прибуток від промислового використання шахти в останні десятиріччя. На сьогодні в копальні зареєстровано 194 км гірничих виробок (загальний об’єм понад 855 тис. м3) та 2040 камер (об’єм перевищує 6,5 млн. м3).

Wieliczka salt mine

Entrance with
headframe

<center>St Barbara
carved in rock salt

<center>Da Vinci's "The Last Supper"
carved in a wall of rock salt

<center>Old corridor
 

<center>Salt statue
of Pope John Paul II

<center>Old winch
in the museum

<center>Bottom of
St Kinga's Shaft

<center>Chandelier carved in rock salt
at St Kinga's Chapel

Сьогодні відвідання старої частини шахти розпочинається спуском по стволу «Данилович» (збудований у 1635-1642 роках) дерев’яними сходами з 394 сходинок, що ведуть до І-го горизонту «Боно» (64 м глибини). Перша камера «Миколи Коперника» була споруджена в брилі зеленої солі наприкінці XVII ст. Вона мала округлу форму й уміщувала кінний привод підіймальної машини. Зараз у ній встановлений пам’ятник Копернику (скульптор В. Хапек), який відвідував шахту під час навчання в Ягеллонському університеті (1493 р.). Обік камери розташована каплиця св. Антонія, покровителя гірників. Це найстаріша каплиця, яка збереглася повністю. Перше урочисте богослужіння провели тут у 1698 р. Каплиця була споруджена в соляному моноліті, а статуї Петра й Павла, Богородиці, св. Антонія, короля Августа ІІ вирізьблені з окремих соляних блоків (як і більшість інших скульптур копальні). Вівтар у стилі барокко являє собою соляний барельєф.

Камера «Яновіце» з’явилася в першій половині XVII ст. як розширений штрек. У 1967 р. тут створена скульптурна композиція (автор М. Клюзек), яка відображає легенду відкриття велицької солі княгинею Кінгою.

Ім’ям блаженної Кінги названа одна з найбільших і найкрасивіших каплиць копальні. Її обладнали в 1896 р. в камері, яку створювали в 1870-1880 роках. Вона знаходиться на глибині 101 м, має висоту 10-12 м, ширину – 15-18 м і довжину біля 55 м. Головним виконавцем скульптурних робіт був шахтар Ю. Марковський, який працював тут у 1895-1920 рр. Багатий вівтар, численні скульптури святих, барельєфи, що відображають основні події Євангелія створюють неповторний ансамбль підземного храму. Особливу надзвичайність додає каплиці та обставина, що все в ній зроблено із солі різних кольорів. У світі є небагато місць, які вражають і надихають людину такими високими почуттями, як ця зала. Завдяки чудовій акустиці, каплицю св. Кінги часто використовують як концертний зал камерної музики.

Приствольна камера ствола «Кенегунда» збудована в 1829 р. Ствол з’єднував перший («Боно») та другий («Братів Марковських») видобувні горизонти. На контурі виробки помітні вигадливі форми вторинної кристалізації солі. Скульптури камери демонструють традицію шахтарських вірувань у підземних гномів (т.з. «краснолюдків»). Автор (С. Козик) зобразив їх у вигляді майстрів основних гірничих спеціальностей велицької копальні. Кожен гном – це приклад шахтарської професії (є навіть штейгер). Тільки весела фігурка з розставленими руками (у центрі композиції) викликає запитання відвідувачів. На дотепну думку велицьких гірників, це образ представника професійної спілки.

Камера «Еразма Баронча» створена в 1846 р. і названа ім’ям директора від австрійської адміністрації. Вона поєднана штреком із каплицею Кінги. Дно камери заповнили розсолом і на цьому штучному озері збудували помости для відвідувачів. Камера служить також цікавим прикладом забезпечення стійкості виробки комбінацією соляних ціликів, дерев’яних кострів і «органного» кріплення (встановлені один до одного дерев’яні стояки нагадували труби органа).

Камера «Михаловіце» споруджувалася у 1717-1761 роках і є однією з найбільших (об’єм біля 20 тис. м3). Назва походить від імені Михайла Михаловича, прапороносця польського короля Яна Собеського, армія якого визволила Відень від турецької навали. Незадовільний стан покрівлі камери став причиною спорудження унікального дерев’яного кріплення, яке, окрім функціонального, несе високе естетичне «навантаження». Центральна частина кріплення являє собою дві масивні опори з колод, поєднаних за допомогою металевих стрічок та скоб. Цікавим є забезпечення просторової стійкості конструкції (розноси, перекриття, стяжки).

Камера «Веймар» почала експлуатуватися у перші роки ХХ ст. Має форму дзвона об’ємом понад 10 тис. м3. У ній відсутнє підпорне кріплення. Спочатку соляну брилу пройшли похилою виробкою поміж нижнім (транспортним) і верхнім (вентиляційним) штреками. Видобуток почали зверху, ідучи в боки і вниз. Зараз у камері збудовані дерев’яні сходи й платформи, а дно заповнене соляним розчином. Завдяки корисній шахтній атмосфері, у копальні створено протиалергійний санаторій (камери «Веймар» і «Вессель» служать для реабілітації хворих).

Камера «Варшава». У ХІХ ст. створена камера «Варшава», яка має розміри 54х17х9 м. Своєю формою вона нагадує сучасні спортивні зали, тому й використовується для проведення спортивних змагань, танцювальних вечорів, урочистих зборів. У ній зроблена дерев’яна підлога.

Камера «Длугоша» має прекрасну акустику: використовується як концертна зала. Вражаючі конструкції дерев’яних кострів і «органного» кріплення споруджені тут здебільшого як декоративний елемент оформлення зали.

Резюме

Таким чином, копальня солі у Величці є сьогодні не тільки музеєм, а й пам’яткою неповторної підземної архітектури і скульптурного мистецтва, медичним центром, концертним і спортивним палацом, лекторієм, має навіть підземне поштове відділення (єдине в світі).

Всесвітній туристичний інтерес, великі практичні можливості використання гірничих виробок велицької шахти свідчать про актуальність і перспективність відродження історичних шахт.

Див. також

  • Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Польщі
  • Історія освоєння мінеральних ресурсів Польщі

Література

  • Гайко Г. , Білецький В. , Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). - Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділення НТШ, "Редакція гірничої енциклопедії", 2009. - 296 с.

Посилання

ВікіСховище має мультимедіа-дані до цієї статті:
Додати коментар
Поради та підказки
Jaroslaw Marciuk
24 сентября 2011

At the UNESCO World Heritage Site was entered in 1978. Salt is mined here continuously since the thirteenth century. Mine consists of 9 levels from 64 to 327 meters below the surface.

Albert Igonia
6 июня 2013

Lick the salt walls!!

Racheal J
17 июня 2012

Don't pay to take pictures, just take when they aren't looking. :)

Bruno Moreira
19 августа 2013

If you go to Krakow this is a must visit place!!!

Stepan Chizhov
11 мая 2013

Wieliczka Salt Mine is a UNESCO World Heritage Site

Corey Dutson
2 квітня 2011

The first gift shop on the tour over charged us for our purchase by double. Wait until the end of the tour for better, cheaper options

MaWá
10 января 2012

Bullshit: they charge you extra to "let you" take pictures. Bizarre.

Lukas
24 мая 2013

12hours under the ground, 130m bellow..:)

Jon Eshuijs
9 августа 2012

Spread over nine levels, it has 300 km of galleries with works of art, altars, and statues sculpted in the salt, making a fascinating pilgrimage into the past of a major industrial undertaking.

Alexander Oleinikov
24 июля 2012

3 hour tour 78zl, 10zl for photo. 15zl parking for day.

Yaren Gurbuz
20 июня 2013

Really impressive!

The Tjitrodimedjo
16 квітня 2013

Dont hesitate to buy Candra' permission ticket, its worthed

Anna
20 мая 2013

Не советую ехать с организованной экскурсией- с жд вокзала есть электричка за пару злотых до Велички, ходит часто, такси в разы! дороже. Городок маленький, с вокзала 10 мин. по указателям до места

Yana Datsenko
1 мая 2013

Мы ишли с поляками . Нехотели платить за русский дополнительно. Там и так все понятно . Темболее польский простой язык ;)

Sergey Slusar
2 июля 2012

Взяли тур в Кракове за 2700 включая копии и тур по Кракову на 5 часов. Забрали из гостиницы. Организация на 5+. Рекомендую. Обращаться в Кракове в информационные центры.

zhekaby
15 сентября 2013

Лучше брать свои наушники для аудиогида.

Bahadır Keskin
10 марта 2013

Dünyada eşi olmayan Tuz madeni muhakkak görülecek yerlerden biri. 3 saat sürüyor dolu dolu...

Leroy Vermeulen
20 февраля 2011

Goed koud tyskie bier!

Evgeniya Pisareva
27 июля 2013

Вход 75 zl на человека экскурсии на русском в 11.00, 14.10 и 16.10, советую и в музей сходить!

Ostap
4 ноября 2012

Український студентський підходить. Квиток 38 злотих.

Розташування
Карта
Адрес

Sebastiana 5, 32-020 Величка, Польща

Прокласти маршрут
Час роботи
Пнд-Вск 8:00 AM–7:00 PM
Посилання

Wieliczka Salt Mine (Kopalnia Soli Wieliczka) on Foursquare

Величка (соляна копальня) on Facebook

Hotel Orient

починаючи $46

Qubus

починаючи $94

Hotel Galicja

починаючи $43

Hotel Perła

починаючи $40

Hotel Travel

починаючи $43

Best Western Hotel Galicya

починаючи $47

Рекомендовані пам'ятки довколишніх

Бачити все Бачити все
Zamek Żupny
Польща

Zamek Żupny є туристичною визначною пам'яткою в Величка, Польща

Krakus Mound
Польща

Krakus Mound є туристичною визначною пам'яткою в Краків, Польща

Wanda Mound
Польща

Wanda Mound є туристичною визначною пам'яткою в Kujawy, Польща

Фабрика Шиндлера
Польща

Фабрика Шиндлера (пол. Fabryka Oskara Schindlera) – музей німецької

Museum of Contemporary Art in Kraków
Польща

Museum of Contemporary Art in Kraków є туристичною визначною па

Galicia Jewish Museum
Польща

Galicia Jewish Museum є туристичною визначною пам'яткою в Краків,

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Польща

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie є туристичною визначною па

Ethnographic Museum of Kraków
Польща

Ethnographic Museum of Kraków є туристичною визначною па

Подібні туристичні визначні пам'ятки

Бачити все Бачити все
Соляна копальня в Бохні
Польща

Соляна копальня в Бохні — найстаріша соляна копальня в Європі.

Еллора
Індія

Еллора (англ. Ellora Caves, мар. वेरूळ) 

Скельні укриття в Бхімбетці
Індія

Скельні укриття в Бхімбетці — археологічна ділянка, роз

Batu Caves
Малайзія

Batu Caves є туристичною визначною пам'яткою в Batu Caves, Малайзія

Cave of the Winds (New York)
Сполучені Штати Америки

Cave of the Winds (New York) є туристичною визначною п

Подивитися всі пов'язані місця