Каспійське море

Каспійське море, найбільше безстічне озеро на Землі, у Євразії; 28 м нижче рівня моря; 376 тис. км2; глибина до 1025 м; солоність 1,15%; впадають ріки: Волга, Урал, Терек, Кура; рибальство; видобуток нафти; судноплавство; порти: Баку (Азербайджан), Астрахань (Росія), Туркменбаши (Туркменістан), Ензелі (Іран).

- Каспійське море, Каспій (греч. Káspion pélagos, лат. Caspium Mare), найбільше в світі замкнуте водоймище на території Росії, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану і Ірану. Нерідко розглядається як найбільше озеро Землі, що неточно, оскільки по своїх розмірах, характеру процесів і історії розвитку Каспій є морем. Назва отримала від стародавніх племен каспіїв, що мешкали в східній частині Кавказу. Інші історичні назви — Гирканське, Хвалинське (Хвалісське), Хазар, — також по іменах стародавніх народів, що мешкали на його берегах.

Каспій витягнут із півночі на південь майже на 1200 км., середня ширина 320 км., довжина берегової лінії близько 7 тис. кілометрів. Площа близько 371 тис. км²; рівень на 28,5 м нижчий за рівень Світового океану (1969). Максимальна глибина 1025 м. У 1929, до значного пониження рівня До. м., його площа складала 422 тис. км². Найбільші затоки: на півночі — Кизлярська, Комсомолець, на сході — Мангишлакська, Кендерлі, Казахська, Кара-Богаз-Гол, Красноводський, на заході — Аграханська, Бакинська бухта; на півдні — мілководі лагуни. Є до 50 островів, переважно невеликих (загальна площа близько 350 км²), найбільш значні — Кулали, Тюленячий, Чечень, Артем, Жилой, Огурчинський.

У північну частину моря впадають найбільш значні річки — Волга, Емба, Урал, Терек, загальний річний стік яких складає близько 88% всього стоку річкових вод до Каспія. На західному побережжі впадають крупні річки Сулак, Самур, Кура і ряд дрібніших (близько 7% стоку). Інші 5% стоку дають річки іранського узбережжя (Горган, Хераз, Сефідруд). На східному узбережжі, включаючи побережжя Кара-Богаз-голу, нема жодного постійного водотоку.

Береги

Береги північної частини Каспія низовинні і дуже пологі, характеризуються широким розвитком осушень, що утворюються в результаті явищ наганянь зганяння; тут розвинені також дельтові береги (дельти Волги, Уралу, Тереку). В цілому береги північної частини інтенсивно наростають, чому сприяє падіння рівня моря, швидке зростання дельт і рясне надходження террігенного матеріалу. Західні береги Каспію також переважно акумулятивні (численні пересипи, коси), окремі ділянки на узбережжі Дагестану і Апшеронського півострова — абразіонні. На східному узбережжі моря переважають абразіонні береги, вироблені у вапняках, що складають прилеглі напівпустинні і пустинні плато. Є також і акумулятивні форми: Карабогазський пересип, що відокремлює від моря найбільшу затоку Каспія, — Кара-Богаз-гол, коси Красноводська і Кендерлі. На південь від Красноводського півострова переважають акумулятивні береги.

Рельєф

По характеру рельєфу і гідрологічним особливостям Каспій зазвичай підрозділяють на Північний Каспій, Середній Каспій і Південний Каспій. Північний Каспій (площа близько 80 тис. км2) — сама мілковода частина моря з глибинами 4—8 м. Рельєф дна — слабо хвиляста акумулятивна рівнина з серією банок і акумулятивних островів, так званий Мангишлакський поріг, що відокремлює Північний Каспій від Середнього. В межах Середнього Каспія (площа близько 138 тис. км2) виділяється Дербентська западина (найбільша глибина 788 м), шельф і материковий схил, ускладнений підводними обвалами і каньйонами; на північному, досить пологому схилі виявлені релікти стародавніх річкових долин. На півдні западина Середнього Каспія відокремлена від западини Південного Каспія Апшеронським порогом, на якому розташований ряд банок і островів. Западина Південного Каспія (найбільша глибина 1025 м), що становить близько 1/3 площу мория, у західного і південного (іранського) узбережжя має вузький шельф, у східного узбережжя шельф значно ширший. Дно западини є плоскою абіссальною рівниною. У північній частині западини наголошується декілька підводних хребтів північно-західного і південно-східного простягання

Геологічна будова і корисні копалини

Північна частина Каспію є околицею Прикаспійської синеклізи Східно-Європейськой платформи; Мангишлакський поріг структурно пов'язаний з герцинською фундацією вала Карпінського на західному березі мория і з горами Мангишлака на східному. Дно Середнього Каспія має гетерогенну структуру. Його східна частина — занурена ділянка епігерцинськой Туранськой платформи; Дербентськая западина, а також західні ділянки шельфу і материкового схилу — краєве прогинання геосинкліналі Великого Кавказу. Апшеронський поріг відповідає одному з відгалужень новітніх структур, що сформувалися на зануренні складчастих утворень Великого Кавказу і сполучали їх з складчастими спорудами Копетдагу. Південний Каспій характеризується субокеанічною будовою земної кори, тут відсутній гранітний шар. Під осадковим шаром потужністю до 25 км. (що указує, очевидно, на велику старовину западини Південного Каспія) залягає базальтовий шар потужністю до 15 км.

Аж до верхнього міоцену Каспій як морський басейн в своїй геологічній історії був тісно пов'язаний з Чорним морем. Після верхнеміоценової складчастості цей зв'язок урвався, Каспій перетворилося на замкнуте водоймище. Зв'язок з океаном поновився у верхньому пліоцені, в акчагильський період. У антропогені у зв'язку з чергуванням на Східно-Європейській рівнині льодовикових і післяльодовикових епох Каспій неодноразово мав трансгресії (бакинська, хазарська, хвалинська) і регресії, сліди яких збереглися у вигляді терас на узбережжі моря і в стратіграфії давньокаспійських відкладень.

На шельфі поширені терригенно-черепашкові піски, ракуша, піски ооліту; глибоководні ділянки дна покриті альовролітовимі і мулистими відкладеннями з високим вмістом карбонату кальцію. На окремих ділянках дна оголює корінні породи неогенового віку. На дні Каспію є багаті родовища нафти і газу. Нафто-газоносними є Апшеронський поріг, дагестанський і туркменський райони моря. Перспективні на нафту і газ ділянки дна моря, прилеглі до Мангишлаку, а також Мангишлакський поріг. Затока Кара-Богаз-Гол є найбільшим родовищем хімічної сировини (зокрема, мірабіліта).

Клімат

Головні барічеськие центри, що визначають атмосферну циркуляцію в Каспійський області , — відріг азіатського максимуму взимку і відроги азорського максимуму і південно-азіатського мінімуму влітку. Характерними рисами клімату є: значна континентальність, переважання антіциклональних умов погоди, сухі вітри, сувора морозна зима (особливо в північній частині), різкі температурні зміни протягом року, бідність опадами (виключаючи південно-західну частину водоймища). На атмосферних фронтах розвивається циклонна діяльність, що також є важливим елементом клімату і погоди на Каспій. У північній і середній частинах Каспію з жовтня по квітень переважають вітри східних румбів, з травня по вересень — північно-західних румбів; у південній частині моря найрізкіше виражений мусонний характер вітрів. Найсильнішими вітрами відрізняється район Апшеронського півострова (бакинський норд, що дме головним чином восени), східне узбережжя середньої частини і північно-західний район північної частини; тут части шторми, при яких швидкість вітру сягає більше 24 м/сек.

Середня багаторічна температура повітря теплих місяців (липень — серпень) над всім морем рівна 24—26 °С, абсолютний максимум (до 44 °С) є на східному узбережжі. У зимові місяці температура змінюється від —10 °С на півночі до 12 °С на півдні. Над морем випадає в середньому 200 мм опадів на рік, на західному узбережжі — до 400 мм, на посушливому східному — 90—100 мм, в субтропічній південно-західній частині узбережжя — до 1700 мм. Випаровування з більшої частини поверхні моря вельми велике — до 1000 мм на рік; у східній частині Південного Каспія і в районі Апшеронського півострова — до 1400 мм на рік.

Гідрологічний режим

На Каспії панує циклональна циркуляція вод, обумовлена головним чином річковим стоком і пануючими вітрами. Маси води рухаються із півночі на південь уздовж західного берега моря до Апшеронського півострова, де течія розділяється: одна гілка продовжується уздовж західного берега, інша перетинає Каспій в області Апшеронського порогу і біля східного берега з'єднується з водами, рухомими на північ уздовж східного берега з Південного Каспія. У Південному Каспії також спостерігається циклональная циркуляція, але менш чітко виражена, а між Баку і гирлом р. Кури ускладнена місцевою антіциклональной циркуляцією. У Північному Каспії переважає нестійкий вітровий перебіг різних напрямів. Швидкість їх зазвичай 10—15 см/сек, при сильних вітрах, співпадаючих з напрямом течій, швидкість може сягати 30—40 і навіть 100 см/сек. Часта повторюваність помірних і сильних вітрів обумовлює велике число днів із значним хвилюванням.

Найбільша висота хвиль до 11 м, що спостерігається, — в районі Апшеронського порогу. Температура води влітку на поверхні складає в середньому 24—26°C, на півдні — до 29°C, в Красноводськой затоці — до 32°C. У східних берегів в липні і серпні температура іноді знижується до 10—12 °C. Це явище пов'язане з впливом зганяння вітрів і підйомом глибинних вод. Взимку є значні контрасти температур: на півночі — негативні температури (до —0,5 °С), в Середньому Каспії 3—7 °С, у Південному 8—10 °С. Північна частина моря замерзає зазвичай на 2—3 міс., товщина льоду сягає 2 м. У Середньому Каспії в суворі зими замерзають окремі мілководі затоки. Нерідкі випадки інтенсивного злому льодів вітром і їх дрейфу з Північного Каспія на південь уздовж західного берега. У окремі роки плавучі льоди сягають району Апшеронського півострова і здатні заподіювати значний збиток гідротехнічним спорудам на морі.

Середня солоність вод 12,7—12,8 ‰, найбільша (не рахуючи затоки Кара-Богаз-гол) у східних берегів — до 13,2 ‰, найменша на північному заході — 1—2 ‰. Коливання солоності за площею мория, по вертикалі і в часі незначні, і лише на півночі вони помітніші у зв'язку з коливаннями стоку Волги. Склад солей відрізняється від звичайного океанського великим змістом сульфатів, карбонатів кальцію, магнію і відповідно меншим змістом хлоридів, що обумовлене впливом стоку річок.

Вертикальне перемішування вод в зимовий час охоплює всю товщу води в Північному Каспії і шар 200—300 м в глибоководних районах, влітку і осінню обмежується верхнім шаром 15—30 м. У ці сезони на нижній межі верхнього добре прогрітого і перемішаного шару (15—30 м) утворюється інтенсивний шар стрибка температури (декілька градусів на метр), що перешкоджає розповсюдженню тепла в глибинні шари моря.

Коливання рівня

Короткочасні неперіодичні коливання рівня Каспія обумовлені явищами наганянь зганяння, які на півночі можуть викликати короткочасне підвищення рівня на 2,5—2 м або пониження до 2 м. Спостерігаються сейши з періодом від 10 хвилин до 12 годин з амплітудою до 0,7 м. Є невеликі сезонні коливання рівня (близько 30 см).

Рівень Каспію схильний до значних багаторічних і вікових коливань, визначуваних головним чином змінами його водного балансу. За геологічними, археологічними, історичними і геоморфологичеським даними встановлено, що високий рівень Каспію (до відмітки 22 м) був відмічений 4—6 тис. років тому, на початку н.е. і на початку 19 ст. (новокаспійська трансгресія). Відомо також, що в 7—11 ст. н.е. був низький рівень (можливо, на 2—4 м нижче сучасного). Останнє крупне зниження рівня відбувалося починаючи з 1929 (коли рівень був на відмітці близько 26 м) до 1956—57.Нині рівень коливається в межах декількох см біля відмітки 28,5 м. Причинами останнього падіння рівня, окрім кліматичних змін, що зумовили зменшення стоку річок до Каспію і збільшення випаровування з його поверхні, були також гідротехнічне будівництво на Волзі (створення крупних штучних водосховищ) і витрата річкових вод на зрошування посушливих земель і на виробничі потреби.

Флора і фауна

Флора і фауна Каспію досить бідні по видовому складу, але значительни по біомасі. У Каспії мешкає більше 500 видів рослин і 854 виду риб і тварин, різноманітних по своєму походженню. З рослин у Каспії переважають синезелені і діатомові (різосоленія тощо) водорості. Серед недавніх вселенців багато червоних і бурих водоростей. З квіткових найбільш поширені зостера і руппія. Найбільшу біомасу дають харовиє водорості (до 30 кг на 1 м3 дна). За походженням фауна в основному неогенового віку, що випробувала унаслідок частих і значних коливань солоності великі зміни. До цієї групи відносяться з риб — осетрові, оселедці, кільки, бички, пуголовки, з молюсків — дрейсени і сердцевідки, з ін. безхребетних — гаммаріди, поліхети, губки, один вид медуз. Крім того, тут мешкає 15 видів вселенців з арктичних і середземноморських басейнів. Помітну групу представляють організми прісноводого походження (з риб — судак).

Перелічено в наступних категоріях:
Залиште коментар
Поради та підказки
Aigerim Demeu
29 червень 2014
Population of KZ is almost 17.5mln. In Aktau there are only 184000 people. We are lucky to have such a beautiful place and sunset in our city????. Rest of them will visit purposely to see it????
Amina Sultan
4 березень 2015
Жить на берегу моря наверное просто сказка.Рассвет.. Закат.. Когда я впервые приехала сюда,самое что меня удивило в этом городе так это лебеди спокойно плавающие на холоде и ветре☺️
Юля Мельник
14 серпень 2014
Много развлечений для детишек-площадки, прокат машин, велосипедов; батут. Просто шикарные лавочки с видом на закат!!!
Forestina Gump
31 серпень 2013
Очень много развлечений для детей. Есть удобные велосипедные дорожки. Дают велики на прокат. Но больше всего нравятся скамеечки с видом на море!
Rus Baimuk
26 вересень 2013
Единственное место в городе, где можно прогуляться с семьей, при этом дыша свежим морским воздухом...
Асем Аскарова
28 жовтень 2015
Хорошое место для прогулок, для концертов☺️????????????
8.6/10
1 384 людей були тут
Карта
2381.7км від Казахстан Отримати направлення
Чтв Noon–1:00 PM
Птн 3:00 PM–Midnight
Sat-Вск Noon–Midnight
Пнд 5:00 PM–Midnight
Втр 7:00 PM–Midnight

Caspian Sea Coast на Foursquare

Sheraton Baku Airport Hotel

починаючи з $100

Bilgah Beach Hotel

починаючи з $122

Delmar Hotel Baku

починаючи з $59

Holiday Inn Baku

починаючи з $114

Xudaferin Hotel

починаючи з $42

Astoria Hotel

починаючи з $45

Рекомендовані пам'ятки довколишніх

Бачити все Бачити все
Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Laton Waterfall

Laton Waterfall is located in the Astara city. The height of the

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Рудхан (фортеця)

Фортеця Рудхан (перс. قلعه حسامی або قلعه حسامی‎) — середнь

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Сабалан

Сабалан або Савалан (перс. سبلان‎; азерб. Savalan) — з

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Талишські гори

Талишські гори, Талишинські гори, Талиш, гори на південному с

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Мечеть і мавзолей Ісмаіла Кодабенде

Мечеть і мавзолей Ісмаіла Кодабенде або Мавзолей ільхана Олджейту

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Zahhak Castle

Zahhak Castle (or citadel) is a castle in East Azarbaijan Province,

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Aghdash

REDIRECT Aqdash

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Dashkasan

Dashkasan (azərbaycanca. Daşkəsən, فارسی. داشکسن) is a three cave c

Подібні туристичні визначні пам'ятки

Бачити все Бачити все
Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Йокюльсарлон

Йокюльсарлон (ісл. Jökulsárlón) — льодовикова лагуна

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Lake Pukaki

Lake Pukaki is the largest of three roughly parallel alpine lakes

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Minnewater

Minnewater or Love Lake is a lake in the center of Bruges, Belgium

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Meiktila Lake

Lake Meiktila (Burmese: မိတ္ထီလာကန် ]) is a lake located near Meiktila

Додати до списку бажань
Я тут був
Відвідали
Dique do Tororó

O Dique do Tororó é o único manancial natural da cidade de Sa

Подивіться всі подібні місця